Samen Sterk

Na lang wachten is hij eindelijk voor iedereen te downloaden:

Ons rapport Rapport Thuiszitters; de praktijk

Namens Crista Brandenburg (een studente aan de RUG):

Goedendag,

In september begin ik met het uitvoeren van een onderzoek voor mijn masterscriptie vanuit de Rijksuniversiteit Groningen. De vraag die hierin centraal staat is: Is er sprake van een verschil in sociale vaardigheden tussen kinderen die thuis onderwijs volgen en kinderen die naar het regulier onderwijs gaan?

De reden dat ik in dit onderwerp geïnteresseerd ben is omdat ik zelf thuis onderwijs heb gevolgd en vaak heb gehoord dat kinderen die niet naar school gaan, weinig kans hebben om zich sociaal te ontwikkelen. Ik wil met een onderzoek kijken of er inderdaad sprake is van een verschil in sociale vaardigheden.

Alle gegevens in het onderzoek worden anoniem verwerkt om de privacy van de deelnemers te beschermen. De gegevens worden niet per deelnemer vermeld, maar er wordt een algemeen beeld geschetst van de groep ‘thuisonderwijs’ en de groep ‘regulier onderwijs’. De uitslag zal dan ook NIET herleidbaar zijn naar de deelnemers van het onderzoek.

De doelgroep waar ik naar op zoek ben zijn kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar*, die al minstens 1 jaar* thuisonderwijs volgen. Het onderzoek vindt plaats van halverwege september tot halverwege december dit jaar. Aan het kind wordt gevraagd om een aantal vragen te beantwoorden aan de hand van een verhaal en om een vragenlijst in te vullen. Dit neemt 45-60 minuten in beslag. Daarnaast wil ik aan de ouder(s) vragen om antwoord te geven op enkele multiplechoice vragen. Deze vragen gaan over algemene kenmerken (vb. Uit hoeveel kinderen bestaat het gezin, heeft het kind een diagnose zoals AD(H)D, Autisme of iets dergelijks en andere vragen). Het invullen van deze vragenlijst zal 5-15 minuten in beslag nemen en kan tijdens het onderzoek met het kind.

De locatie voor het onderzoek is naar eigen keuze. Het hoeft niet in Groningen te zijn. Als je maar in Nederland woont.

Om het onderzoek uit te kunnen voeren heb ik 30-60 kinderen (en hun ouders) nodig die thuisonderwijs volgen. Krijg ik dit aantal kinderen niet bij elkaar dan kan ik dit onderzoek niet uitvoeren.
Mijn vraag is dan ook: Ken jij iemand of ben jij iemand die binnen deze doelgroep valt en mee wil doen?

Voor eventuele vragen of opgave voor het onderzoek, kunt u mailen naar: Cristajb@gmail.com. Opgave het liefst voor 5 september 2015.

Groeten,
Crista Brandenburg

* p.s. LET OP: voor degenen die eerder van dit onderzoek gehoord hebben, sommige criteria zijn aangepast. De leeftijdgroep was voorheen 9-15 jaar. Aan de hand van de literatuur bleek echter dat 8-12 jaar meer van toepassing is op dit onderzoek. Daarnaast is het aantal jaar thuisonderwijs verlaagd van 3 naar 1 jaar.

Geef een reactie